Team Category: Nhân viên

Nguyễn Thanh Sơn

Chủ hồ bơi

Sáng lập viên hệ thống trường mầm non Mặt Trời .
Nguyễn Văn Triều

Bán vé và hỗ trợ

Lê Văn Hường

Huấn luyện viên

Huấn luyện viên có bằng đào tạo của trường đại .
Nguyễn Thị Hà Giang

Phụ trách Căn-tin

Greenpool hân hạnh giới thiệu

các hoạt động khác của chúng tôi:

Căn hộ cho thuê Quận 12

Căn hộ cho thuê Quận 12

Trường mầm non

Trường mầm non